Dobre praktyki

Konkurs na komiks, spektakl i akcja informacyjna dla rodziców – Szkoła Podstawowa w Dobrej

19.12.2018

Szkoła Podstawowa w Dobrej

Liczba uczestników: 423


Charakterystyka uczestników:
1.Uczniowie klas 1-8 i klas gimnazjalnych to korzystająca z technologii informacyjno- komunikacyjnych, nie zawsze mająca świadomość zagrożeń stąd płynących.

2. Rodzice uczniów klas 1-8 i klas gimnazjalnych.

3. Grono Pedagogiczne.


Opis inicjatywy: Przygotowaliśmy działania skierowane do rodziców,uczniów i nauczycieli:

1. Spotkanie rodziców z psychologiem z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Limanowej na temat korzystania przez dzieci z internetu,najnowszych trendów aktywności on-line i wpływu gier na codzienne życie dzieci.

2. Na terenie szkoły przeprowadzona została akcja informacyjna: tablice: “Mamo, Tato – to ważne”, “Bądź bezpieczny w sieci”, na str www szkoły zamieszczono informację na temat projektu “Cybernauci…” oraz linki do materiałów edukacyjnych na str.www organizatora projektu.

W ramach obchodu Dnia Bezpiecznego Internetu odbyły się apele tematyczne dla klas 4-6 i klas gimnazjalnych oraz sesja plakatowa pt. Bezpieczni w sieci.

3. Na lekcjach informatyki odbywały się pogadanki nt. bezpiecznego zakładania kont na portalach społecznościowych oraz stosowania netykiety.

4. Na języku polskim uczniowie klas 4-7 układali hasła i rymowanki o bezpieczeństwie w sieci.

5. Przeprowadzony został konkurs na opracowanie komiksu pt.”Choć internet świetny jest, lecz o bezpieczeństwie pamiętaj też”. Laureatami konkursu zostało dwoje uczniów klasy 4.

6. Uczniowie klas 4-8 i klas gimnazjalnych wzięli udział w spektaklu profilaktycznym nt. cyberprzemocy pt. “Wyjść poza schemat”


Zaangażowanie rodziców w inicjatywę: Rodzice wzięli liczny udział w spotkaniu z psychologiem dotyczącym cyberprzemocy i bezpieczeństwa dzieci w internecie.

Byli odbiorcami informacji zamieszczonych na tablicach informacyjnych i plakatach. Poprzez str.www szkoły mają dostęp do materiałów informacyjno – edukacyjnych organizatora projektu”Cybernauci…”


Efekty inicjatywy: Wzrost wiedzy o zasadach bezpieczeństwa w sieci oraz uwrażliwienie na potencjalne zagrożenia. Pozytywna integracja społeczności podczas spotkań i realizacji działań.


 Materiały, które zostały wykorzystane: Wykorzystano materiały udostępnione na str. www organizatora projektu “Cybernauci…”


Relacja i szczegóły inicjatywy: https://photos.app.goo.gl/moyB64eimEhz8PW99


Autorka: Lucyna Mikosza


Strona internetowa szkoły: http://www.spdobra.gminadobra.pl/


Pobierz relację w formacie PDF: POBIERZ

 

Czytaj również