Najnowsze informacje o projekcie

Dokument MEN “Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów”

05.10.2017

Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało dokument „Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów”, będący kompendium wiedzy oraz zbiór rekomendacji w zakresie oraz procedur reagowania w przypadku wystąpienia zagrożenia.
Dokument obejmuje działania związane z bezpieczeństwem fizycznym, jak i cyfrowym i został utworzony w celu zaspokojenia podstawowych potrzeb szkoły. Został przygotowany w Departamencie Wychowania i Kształcenia Integracyjnego z udziałem pracy Zespołu Ekspertów, którego byliśmy uczestnikami.
Zachęcamy do zapoznania się z dokumentami: https://bezpiecznaszkola.men.gov.pl/bezpieczna-szkola-zagrozenia-i-zalecane-dzialania-profilaktyczne-w-zakresie-bezpieczenstwa-fizycznego-i-cyfrowego-uczniow/.

Czytaj również

11.10.2017

Katalog materiałów edukacyjnych

Katalog materiałów edukacyjnych to bank ogólnodostępnych zasobów edukacyjnych z zakresu bezpiecznego korzystania z technologi informacyjno- komunikacyjnych oraz cyberbezpieczeństwa. Zebraliśmy już ponad 120 ogólnodostępnych zasobów edukacyjnych! Katalog to narzędzie, przeznaczone dla…