Dobre praktyki

Bezpieczny w sieci. Szkoła Podstawowa Nr 114 w Warszawie

06.06.2017
Szkoła: Szkoła Podstawowa Nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie

Liczba uczestników:  670
Charakterystyka uczestników : uczniowie w wieku 7 – 13 lat


Opis inicjatywy:

 • W klasach I – III nauczyciele zajęć komputerowych zapoznali uczniów z zasadami bezpieczeństwa.
 • Uczniowie klas IV – VI poprzez różne działania poznawali zasady bezpiecznego internetu:
  – Informatyka – lekcje według scenariuszy opublikowanych na stronie www.fdds.pl
  – Kursy e-learning – uczniowie zgłębiali wiedzę dotyczącą zasad bezpiecznego korzystania z internetu uczestnicząc w kursach e-learning udostępnionych na platformie http://edukacja.fdds.pl. Szkolenia były bardzo atrakcyjną formą nauki, ukończyło je ok 60% uczniów.
 • Szkolny konkurs “Bezpieczny w sieci” – Podsumowaniem naszych działań był konkurs dla uczniów klas IV-VI. Rozgrywki zostały przeprowadzone on-line na platformie quiziz.com i były bardzo emocjonujące. Uczniowie, którzy najlepiej znali zasady bezpieczeństwa i uzyskali największą liczbę punktów zostali wyróżnieni tytułem laureata i otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz upominki.
 • Zajęcia pozalekcyjne – na zajęciach Mistrzów Kodowania tworzyliśmy projekty w Scratchu o zasadach bezpiecznego korzystania z sieci.
 • W świetlicy szkolnej uczniowie podczas pogadanek poznawali zasady bezpiecznego korzystania z internetu, obejrzeli prezentację multimedialną o bezpieczeństwie w sieci. Uczniowie świetlicy biorą także udział w ogólnopolskim programie edukacyjnym  MegaMisja. W trakcie zajęć uczą się bezpiecznego i twórczego korzystania z mediów.

Zaangażowanie rodziców w inicjatywę:

 • Rodziców zaproponowaliśmy kurs on-line  Fundacji Orange “Bezpiecznie tu i tam” oraz w czasie zebrań z rodzicami rozdawaliśmy ulotki “Jak rodzice mogą chronić dzieci w internecie”.
 • Rodzice byli informowani o działaniach szkoły w zakresie bezpieczeństwa poprzez stronę internetową szkoły oraz dziennik elektroniczny.
 • Dla rodziców opublikowaliśmy broszurę “Bezpiecznie Tu i Tam” na szkolnej stronie internetowej
  Broszura dostępna dla nauczycieli i rodziców. Poruszane tematy:
  – nadużywanie internetu,
  – seksting,
  – szkodliwe treści,
  – cyberprzemoc,
  – bezpieczeństwo w serwisach społecznościowych,
  – niebezpieczne kontaktów.
 • Rodzice uczniów klasy IVa w czasie zebrania z wychowawcą otrzymali ulotki “Jak rodzice mogą chronić dzieci w internecie”

   

   

Efekty:
Dzięki naszej inicjatywie uczniowie, nauczyciele i rodzice mają znacznie większą świadomość zagrożeń wynikających z korzystania z internetu:

 • wiedzą jak bezpiecznie korzystać z sieci,
 • potrafią właściwie reagować w przypadku zagrożeń i problemów wynikających z korzystania z internetu,
 • cała społeczność szkoły zwróciła uwagę na problem cyberprzemocy,
 • uczniowie wiedzą jak sobie radzić np z hejtem, znają również numer Telefonu Zaufania dla dzieci i Młodzieży 116 11,
 • znacznie zwiększyła się świadomość uczniów o własności intelektualnej – omawiana w kontekście odrabiania prac domowych,
 • nauczyciele zgromadzili bogaty zasób materiałów edukacyjnych
  o bezpieczeństwie w sieci,
 • zaangażowaliśmy wszystkich nauczycieli do pracy grupowej – wspólnie opracowaliśmy padlet (ścianę z informacjami) metody pracy z uczniami, materiały (opisy, filmy, linki do stron),
 • zwiększyła się świadomość rodziców w omawianym temacie,
 • rodzice wiedzą na co zwrócić uwagę i jak pomóc swojemu dziecku.

Materiały, które zostały wykorzystane


Relacja i szczegóły inicjatywy:


Autorka: Zofia Kwaśnik
Strona internetowa szkoły: http://www.sp114.edu.pl/
Pobierz opis inicjatywy w PDF: POBIERZ (kliknij)

Czytaj również