Dobre praktyki

Bezpieczna, przyjazna szkoła Gimnazjum nr 7 w Kaliszu

11.05.2017

Szkoła: Gimnazjum nr 7 w Kaliszu

Liczba uczestników:   360
Charakterystyka uczestników :
Młodzież w wieku 13-15 lat, ich rodzice, nauczyciele oraz społeczność lokalna.


Opis inicjatywy:

1. Nasza szkoła realizując program „Bezpieczna i przyjazna szkoła” już od 2012 roku podejmuje działania zwiększające bezpieczeństwo w Cyberprzestrzeni. Na lekcjach wychowawczych odbywają się pogadanki i prelekcje prowadzone zarówno przez wychowawców, ale również przez Straż Miejską czy Policję.

2. Uczniowie naszej szkoły brali udział w wykładzie, którego celem było przekazanie wiedzy na temat zagrożeń związanych z nieumiejętnym korzystaniem z Sieci, a także konsekwencji popełnienia czynu karalnego w Internecie przez osobę nieletnią. Dzięki tym warsztatom nasi uczniowie dowiedzieli się, że nie wolno podawać swoich danych osobowych nieznajomej osobie, a także umawiać się na spotkania bez wiedzy rodziców. Wykłady te realizowane były pod nazwą „Bezpieczeństwo w sieci Internet”.

3. Cała społeczność szkolna (wszyscy uczniowie, nauczycie oraz ich rodzice) została włączona w szereg działań, mających na celu:
– zwiększenie bezpieczeństwa w Sieci
– przeciwdziałanie uzależnieniom od komputera, telefonu i Internetu.

Jednym z pierwszych działań było wyjście poszczególnych klas gimnazjalnych do kina Helios na pierwszy z cyklu „Kino na temat” film, pt. „Nerve” (wrzesień 2016r.).  Streszczenie filmu: Dotyczył on aktualnych tematów społecznych, związanych z dorastaniem młodzieży i wchodzeniem w dorosłe życie. „Nerve” to tytuł gry, która angażuje bohaterów filmu. Są oni typowymi przedstawicielami młodego pokolenia, swobodnie poruszającymi się w świecie nowych technologii. Smartfony i bycie online stanowią naturalny i nieodłączny element ich środowiska. Bohaterowie w bezkrytyczny sposób obdarzają Internet zaufaniem. W filmie poruszony został także istotny problem poczucia anonimowości w świecie wirtualnym, a co za tym idzie – poczucia bezkarności za swoje postępowanie.


Zaangażowanie rodziców w inicjatywę:

Rodzice byli na bieżąco informowani o tym jakie działania na temat zagrożeń w cyberprzestrzeni planowane są w szkole. Ich udział:

  • udział w warsztatatach o cyberprzemocy,
  • uczestniczyli w psychoedukacji podczas zebrań klasowych z rodzicami 
  • wspierali szkołę w działaniach w kierunku zwiększenia bezpieczeństwa ich dzieci (aprobata dla akcji „Dzień bez telefonu”).

Efekty:

  • Świadomość zagrożeń czyhających w cyberprzestrzeni, wskazówki na temat możliwości ochrony danych osobowych oraz informacje o tym jak w wartościowy sposób wykorzystywać zasoby oferowanych w wirtualnym świecie.

Materiały wykorzystane w działaniu:


Relacja i szczegóły inicjatywy:
ZOBACZ : https://drive.google.com/drive/folders/0B7rWVd_bAsnNWk1ZRXc2WERTNUk


Autorki inicjatywy : Karolina Prętczyńska, Iwona Ignaczak


Pobierz opis inicjatywy w PDF: POBIERZ (kliknij)

Strona internetowa szkoły: http://www.zsnr7.kalisz.pl/

Czytaj również