Dobre praktyki

Tydzień bez przemocy. Szkoła Podstawowa w Cmolasie

09.05.2017

Szkoła:  Szkoła Podstawowa w Cmolasie

Liczba uczestników: 225
Charakterystyka uczestników:
W warsztatach szkoleniowych wzięli udział wszyscy uczniowie klas 4-6,
tj. 121 uczniów (71 chłopców i 50 dziewcząt). Do pozostałych działań zostali zaangażowani wszyscy uczniowie naszej szkoły 225 uczniów (tj. 121 uczniów klas 4-6 oraz 104 uczniów klas 1-3 ( 55 chłopców i 49 dziewcząt) oraz 46 dzieci z oddziałów przedszkolnych, które brały udział w programie „Tydzień bez przemocy”. W profilaktykę działań przeciwdziałania cyberprzemocy została zaangażowana cała społeczność szkolna.


Opis inicjatywy:

 1. Przeprowadziliśmy lekcje wychowawcze na temat agresji słownej i fizycznej.
 2. Zorganizowaliśmy szkolny konkurs plastyczny „Bezpieczeństwo w sieci” oraz Dzień Bezpiecznego Internetu.
 3. Zaprosiliśmy przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji w Kolbuszowej.
 4. Opracowaliśmy broszurę informacyjną propagującą bezpieczeństwo w sieci. Ulotki zostały przygotowane i powielone dla każdego ucznia oraz umieszczone na stronie internetowej szkoły.
 5. Od kilku lat w naszej placówce nagrywamy słuchowiska radiowe, w których uświadamiamy społeczność uczniowską oraz lokalną jak bezpiecznie korzystać z Internetu.
 6. Przeprowadziliśmy ankietę dotyczącą przestrzegania norm społecznych.
 7. Utworzyliśmy Klasowe Kodeksy Zasad Przeciwko Przemocy.
 8. Zorganizowaliśmy wystawę prac plastycznych o cyberprzemocy wykonaną przez uczniów klas 1-6. Autorzy najlepszych prac zostali nagrodzeni.
 9. Pierwszego Dnia Wiosny zorganizowaliśmy szkolną akademię, na której zostało wystawione przedstawienie „Bezpieczny Internet”. Na Gminnym Festiwalu Teatrów w Trzęsówce za tę sztukę otrzymaliśmy 2 miejsce.
 10. Zaangażowaliśmy psychologów z Poradni Pedagogicznej, którzy  przeprowadzili rozmowy o radzeniu sobie z agresją.

Zaangażowanie rodziców w inicjatywę:

 • pomoc w przygotowanie dekoracji oraz strojów na przedstawienie „Bezpieczny Internet”
 • obejrzenie przedstawienia na Festiwalu Teatrów lub w szkole
 • przekazane zostały im ulotki przygotowane przez uczniów,
 • podczas wywiadówki śródrocznej na spotkaniu ogólnym z rodzicami została przeprowadzona pogadanka poprowadzona przez dyrektora szkoły na temat zagrożeń wynikających korzystania z Internetu oraz zostały przekazane informacje dotyczące profilaktyki cyberprzemocy.
  W wywiadówce uczestniczyło 89% rodziców.
 • Rodzice również uczestniczyli w obchodach Dnia Bezpiecznego Internetu.

Efekty:

 • Świadomość uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie ogromu zagrożeń, jakie niesie za sobą nieodpowiedzialne korzystanie z narzędzi multimedialnych.
 • Uczniowie wiedzą , jakich zachowań należy unikać w sieci, jak rozsądnie dobierać gry internetowe, a rodzice mają świadomość, że należy kontrolować działania swoich dzieci w zakresie korzystania z komputera.
 • Nauczyciele natomiast zdali sobie sprawę, jak ważna jest ciągła edukacja dzieci w zakresie profilaktyki uzależnień od komputerów oraz przeciwdziałania cyberprzemocy.
 • Zachęciliśmy rodziców do zwracania baczniejszej uwagi na to, ile dzieci spędzają czasu przy komputerze i jak z niego korzystają. Rozwinęliśmy zainteresowania dzieci poprzez przygotowywanie prac konkursowych i udział w warsztatach.
 • Zrealizowaliśmy program „Tydzień bez przemocy”. Celem było uświadomienie uczniom potrzeby bezpieczeństwa i szkodliwości zachowań agresywnych, rozwijanie postaw dezaprobaty wobec sprawców przemocy, upowszechnianie zasad prawidłowej komunikacji interpersonalnej.Efekty naszych działań zostały zaprezentowane w radiu lokalnym „Twoje Radio Cmolas”, stronie internetowej szkoły oraz w gazetach lokalnych „Panorama Gminy Cmolas” i „Korso Kolbuszowskie”. Poprzez realizację projektu zwróciliśmy uwagę dorosłych i dzieci na niebezpieczeństwa, jakie czyhają na nich w Internecie oraz jak się przed nimi uchronić.

Materiały, które zostały wykorzystane:

 • Program komputerowy „Cyberprzemoc” Oficyna Lex Sp. z o. o. do wykorzystania przez kadrę pedagogiczną;
 • www.321internet.pl – pomoc dydaktyczna dla nauczycieli szkół podstawowych (klasy IV – VI) oraz pracowników firmy Microsoft zaangażowanych w program wolontariatu „Dzieci Niczyje” –szkoła posiada film VCD
 • Dziecko w sieci
 • Cybernauci – materiały edukacyjne

Relacja i szczegóły inicjatywy:

 • Film z przedstawienia “Bezpieczny Internet” oraz scenariusz “Tydzień bez przemocy”, Scenariusze dla nauczycieli, analiza ankiety dla uczniów do pobrania: http://cyberprzemoc.zscmolas.pl/
  login: zscmolas
  hasło: CyberPrzemoc
 • Broszura – ulotka przygotowana przez Szkolny Samorząd Uczniowski  – POBIERZ (kliknij)
 • Prezentacja z wystawy o cyberprzemocy i plakatów na stronie szkoły

Autorka inicjatywy: Elżbieta Łagoda


Pobierz opis inicjatywy w PDF: POBIERZ (kliknij)

Strona internetowa szkoły: http://zscmolas.pl/

Czytaj również