Dobre praktyki

Zespół Zadaniowy – do dzieła! Gimnazjum im. prof. J. Kondrackiego w Łącku

25.05.2017

Szkoła: Gimnazjum im. prof. Jerzego Kondrackiego


Liczba uczestników:   118
Charakterystyka uczestników :
Odbiorcami działań są wszyscy uczniowie Gimnazjum, młodzież w wieku 13 – 16 lat (łącznie 118 uczniów)


Opis inicjatywy:

Zachęceni informacją o konkursie zorganizowaliśmy akcję promującą wiedzę na temat bezpieczeństwa w sieci.

  • Wzięła w niej udział cała społeczność szkolna: uczniowie, nauczyciele i rodzice.
  • Z inicjatywy nauczyciela informatyki zawiązał się zespół zadaniowy w składzie: Oliwia Włodarczyk, Zuzanna Paruszewska, Oliwia Rzepecka, Aleksandra Malinowska, Patrycja Falkowska (wszystkie są uczennicami klasy III a).
  • Dziewczęta przygotowały plakat – wizytówkę akcji.
  • Wychowawcy i nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych przeprowadzili zajęcia, między innymi w oparciu o scenariusze zamieszczone na stronie edukacjamedialna.edu.pl.
  • Najważniejszym jednak elementem naszej kampanii na rzecz bezpieczeństwa była edukacja poprzez opracowane przez Zespół ankiety dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Ankiety (przygotowane samodzielnie oraz z niewielką pomocą ogólnodostępnych źródeł) są jednocześnie listą kontrolną i mają pomóc w ocenie bezpieczeństwa własnego i innych. Ich wyniki zostały omówione we wszystkich grupach: nauczycieli, rodziców i uczniów. Zespół zredagował wnioski, które także zostały przedstawione społeczności szkolnej.

Zaangażowanie rodziców w inicjatywę:

Przeprowadzono ankietę wśród rodziców. O jej wynikach dowiedzieli się podczas zebrania rodzicielskiego. Proszeni byli także o próbę sformułowania wniosków. Odpowiadali między innymi na pytania:
– Czy są Państwo spokojni o bezpieczeństwie swojego dziecka w sieci?
– Czy mają Państwo dostęp do tego:
a) co Państwa dziecko udostępnia?
b) z kim rozmawia?

-Czy Państwa dziecko zaniedbuje naukę poprzez zbyt długi czas korzystania z sieci?
-Czy Państwa dziecko zaniedbuje swoje pasje, sport poprzez zbyt długi czas korzystania z sieci?
-Czy stosunki rodzinne pogorszyły się poprzez zbyt długi czas korzystania z Internetu wszystkich członków rodziny?
-Czy wiedzą Państwo czym jest:
a) hejt?
b) cyberprzemoc?
-Czy rozmawiają Państwo z dzieckiem na temat bezpieczeństwa i zachowaniu anonimowości w sieci?
-Czy dziecko skarżyło się na hejty, nieprzyjemności płynące z Internetu? -Czy Państwa dziecko kiedykolwiek padło ofiarą internetowego oszustwa?
-Czy w sytuacjach typu opuszczenie się w nauce, złe zachowanie stosują Państwo karę w postaci ograniczenia dostępu do Internetu?
-Czy znają Państwo hasła i loginy dostępów do portali społecznościowych swojego dziecka?
-Czy Państwa dziecko pyta się o zgodę na udostępnienie swoich danych?
-Czy dbają Państwo o swoją anonimowość i prywatność w sieci?
-Czy korzystają Państwo z portali społecznościowych?
-Jak często zmieniają Państwo swoje hasła do portali społecznościowych, skrzynek pocztowych, kont bankowych?
-Czy udostępniają Państwo komuś swoje hasła?
-Doświadczyli Państwo kiedyś na własnej skórze cyberprzemocy?


Efekty:
Uwaga uczniów kolejny raz skierowana została na sprawy bezpieczeństwa informatycznego, a tego nigdy za wiele.


Materiały, które zostały wykorzystane:

Spośród zasobów udostępnionych na stronie edukacjamedialna.edu.pl najpopularniejsze wśród wychowawców i nauczycieli poszczególnych zajęć edukacyjnych były tematy:
– Informacje – jak je znaleźć i wykorzystać?
Kim jestem w Internecie?
Język mediów
Twórczość ery cyfrowej
Wartości w mediach
Wizerunek w sieci
Netykieta czyli o kulturze w Internecie
W sieciowej społeczności
Przemoc i nagość w mediach – czy bywają uzasadnione?
Słowa, które ranią
Uzależnienie od Internetu
Wolne licencje
Domena publiczna


Relacja i szczegóły inicjatywy:


Autorka: Donata Patora
Strona internetowa szkoły: http://glack.superszkolna.pl
Pobierz opis inicjatywy w PDF: POBIERZ (kliknij)

Czytaj również