Dobre praktyki

Uliczny marsz i happening! Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Czarnem Dolnem

25.05.2018

Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Czarnem Dolnem

Liczba uczestników: 120

Charakterystyka uczestników:

  • Społeczność Szkoły Podstawowej w Czarnem Dolnem:
  • Dzieci z oddziału przedszkolnego (5-6 lat)
  • Uczniowie klas 1-7 (7-13 lat)
  • Rodzice uczniów
  • Nauczyciele
  • Przedstawiciele Rady Sołeckiej Sołectwa Czarne Dolne – Sołtys i dwóch członków Rady

Opis inicjatywy:
W dniu 23 lutego 2018 r. z inicjatywy pani Sylwii Blumkowskiej i pani Agnieszki Miller – Ważny – opiekunek Szkolnego Koła Wolontariatu działającego w Szkole Podstawowej w Czarnem Dolnem oraz Sołtysa Sołectwa Czarne Dolne pana Wiesława Blumkowskiego zorganizowany został w Czarnem Dolnem uliczny happening, który przebiegał pod hasłem ,,Tworzymy kulturę szacunku w sieci”. W happeningu wzięli udział uczniowie klas I-VII, dzieci z oddziału przedszkolnego, ich rodzice i nauczyciele ze Szkoły Podstawowej w Czarnem Dolnem oraz przedstawiciele Rady Sołeckiej w Czarnem Dolnem. Uczestnicy marszu ulicznego z transparentami w ręku, zaopatrzeni w dziesiątki ulotek oraz w niecodziennych przebraniach spacerowali po ulicach Czarnego Dolnego starając się w ten sposób dotrzeć do jak największej liczby odbiorców. Wolontariusze ze Szkolnego Koła Wolontariatu wraz z opiekunkami odwiedzili również miejscowe sklepy, Publiczną Bibliotekę oraz Ośrodek Zdrowia rozdając ulotki z informacjami na temat niebezpieczeństw, jakie mogą spotkać użytkowników Internetu.


Zaangażowanie rodziców w inicjatywę:
Rodzice przygotowali i wykonali plakaty oraz zaproszenia dla wszystkich rodziców zachęcające do udziału w happeningu z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu 2018. Aktywnie uczestniczyli w akcji ulicznej z uczniami.


Efekty:

  • Za największy sukces należy uznać ogromne zaangażowanie całej społeczności szkolnej zarówno uczniów, nauczycieli, jak i rodziców w przygotowanie i przeprowadzenie happeningu.
  • Organizatorzy inicjatywy mają nadzieję, że dzięki lokalnej akcji ulicznej udało im się przekonać rodziców, że warto interesować się tym, co robią ich dzieci w sieci, gdyż w ten sposób mogą ochronić je przed atakiem ze strony innych.
  • Uczniowie poszerzyli swoją wiedzę na temat właściwego wykorzystania Internetu jako źródła wiedzy i rozrywki, jak również poznali zagrożenia jakie występują w sieci.
  • Happening stał się świetną okazją, by uświadomić dzieciom i młodzieży oraz rodzicom co może ich spotkać w cyberprzestrzeni, gdzie są, a przynajmniej powinni być anonimowi.

Materiały, które zostały wykorzystane:

Linki:


Relacja i szczegóły inicjatywy:


Autorka: Sylwia Blumkowska
Strona internetowa szkoły:  http://spczarnedolne.superszkolna.pl/
Pobierz opis inicjatywy w PDF: POBIERZ

Czytaj również