Dobre praktyki

Tydzień Cybernautów! Szkoła Podstawowa w Węgierskiej Górce

05.05.2017

Szkoła: Szkoła Podstawowa w Węgierskiej Górce


Liczba uczestników: 450
Charakterystyka uczestników :

 •  uczniowie klas I – III – 137 osób
 • uczniowie klas IV – VI – 135 osób
 • nauczyciele – 16 osób
 • rodzice – ok 150 osób

Opis inicjatywy:

Tydzień Cybernautów – bądź bezpieczny w sieci! Działania szkoły:

 • Uczniowie klas IV, V i VI na zajęciach komputerowych przygotowywali plakaty (grafika komputerowa) i prezentacje o zagrożeniach w sieci,
 • Uczniowie klas VI na lekcjach plastyki wykonali prace związane
  z bezpieczeństwem w sieci,
 • Nauczyciel informatyki przygotował prezentację multimedialną
  o cyberprzemocy, w której wykorzystano prace uczniów,
 • Przekazano rodzicom ulotkę informacyjną o cyberprzemocy,
 • W ogólnodostępnym holu przygotowano gazetkę o bezpieczeństwie
  w sieci z informacjami dla dzieci i rodziców.Wszystkie wymienione działania i ich efekty zostały zaprezentowane i wykorzystane w ramach Tygodnia Cybernautów:
 • Wychowawcy przeprowadzili lekcje wychowawcze w oparciu o przygotowaną prezentację multimedialną i materiały ze strony www.cybernauci.edu.pl,
 • Klasy I-III zostały zaproszone na multimedialne warsztatowe zajęcia
  o bezpieczeństwie w sieci,
 • Zaprezentowaliśmy w holu głównym prace plastyczne o bezpieczeństwie
  w sieci,
 • Na przerwach w holu głównym wyświetlano przygotowane przez uczniów plakaty i prezentacje o zagrożeniach w sieci,
 • Wszystkim rozdano ulotkę informacyjną związaną z bezpieczeństwem w sieci i informacjami jak i gdzie szukać pomocy w przypadku trudnych sytuacji.

Zaangażowanie rodziców w inicjatywę:

 • obejrzenie wystawy prac zrealizowanych przez uczniów, które zostały zawieszone w holu głównym szkoły,
 • zapoznanie się z treścią gazetki
 • dystrybucja ulotki informacyjnej o cyberprzemocy,
 • umieszczenie informacji w postaci materiałów edukacyjnych z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz publikowanie tam sprawozdających artykułów

Efekty:

Udział w projekcie dał uczestnikom wiedzę potrzebną do podniesienia poziomu bezpieczeństwa podczas korzystania z sieci . Umożliwił dużej grupie uczniów wyrażenie w formie ekspresji artystycznej przemyśleń i emocji związanych z tematem bezpieczeństwa w sieci.

Podjęte inicjatywy utrwaliły i ugruntowały wiedzę nabytą podczas udziału w projekcie i we wcześniejszych inicjatywach (np. Szkoła z klasą 2.0). Inicjatywa Tygodnia Cybernautów przypomniała naszym uczniom, że bezpieczeństwo (również to w sieci) to rzecz ważna – potrzeba, której zaspokojenie jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania człowieka.


Materiały, które zostały wykorzystane:


Relacja i szczegóły inicjatywy:


Autorka: Agnieszka Smolicka – pedagog szkolny


Pobierz opis inicjatywy w PDFPOBIERZ (kliknij)


Strona internetowa szkoły: http://szkolawg.2ap.pl/

Czytaj również