Dobre praktyki

Jaki masz nick? Szkoła Podstawowa w Górkach-Grubakach.

04.05.2017

Szkoła:   Szkoła Podstawowa im. ks. bpa Franciszka Jaczewskiego w Górkach-Grubakach


Liczba uczestników: 102

Charakterystyka uczestników:

Uczniowie klas 0-VI, nauczyciele i rodzice. Rodziny uczniów pochodzą z małych miejscowości położonych po byłym PGR. Charakteryzują się zróżnicowanym wykształceniem. Wiele rodzin nie posiada dostępu do nowych technologii informacyjnych.


Opis inicjatywy:

 1. Spotkanie z rodzicami i uczniami;
 2. Piknik Rodzinny;
 3. Zajęcia otwarte dla rodziców i uczniów;
 4. Przedstawienie w wykonaniu nauczycieli;
 5. Dzień Bezpieczeństwa Cyfrowego;
 6. Apel poświęcony tematyce bezpieczeństwa w Internecie (przedstawienie pt. “Bezpieczny Internet” w wykonaniu uczniów;
 7. Zajęcia z wykorzystaniem materiałów ze strony http://cybernauci.edu.pl/;
 8. Wiosenny Bieg Internauty.

Zaangażowanie rodziców z inicjatywę:

 • rodzice wspierali i pomagali w przygotowywaniu poszczególnych działań,
 • brali czynny udział w zajęciach otwartych,
 • brali udział w przygotowaniu Wiosennego Biegu Internauty.

Efekty:

W wyniku podjętych inicjatyw wzbogaciliśmy świadomość uczniów,
iż decyzje podejmowane w świecie wirtualnym mają wpływ na ich realne życie. Poprzez aktywny udział w zajęciach skłoniliśmy młodych internautów do refleksji nad problemem uzależnienia od życia w sieci. Wierzymy, że nasi uczniowie będą z głową surfować po zawiłościach internetowej pajęczyny, a ich rodzice są zadowoleni, że ich dzieci są szkolone w zakresie bezpieczeństwa w Internecie poprzez mądre doractwo, ciekawe warsztaty i zajęcia. Uczniowie z chęcią uczą się tego,
co będzie im potrzebne w życiu codziennym. Akcja przebiegała sprawnie, zaangażowała wielu uczniów i nauczycieli oraz zainspirowała do dalszej pracy. Przeprowadzone zajęcia pozwoliły osiągnąć zamierzone cele,
tj. uświadomiły uczniom zagrożenia czyhające na nich w Internecie oraz przybliżyły zachowanie metod działania osób o złych zamiarach. Nauczyły również umiejętności zachowania w sytuacjach ryzykownych, wykazały potrzebę stosowania zasad bezpieczeństwa w Internecie.


Materiały, które zostały wykorzystane do realizacji zadań:

 • Sieciakowa strefy rozrywki
 • Sieciokino – oglądanie filmów o bezpieczeństwie „Owce w sieci”
 • Megacentrum zabezpieczeń – gry edukacyjne o bezpieczeństwie w sieci
 • prezentacja multimedialna dla uczniów i rodziców “Bezpieczni w sieci” przygotowana przez nauczyciela
 • Sieciaki.pl
 • Cybernauci – materiały edukacyjne
 • ulotki stworzone przez rodziców i dzieci
 • scenariusze przedstawień przygotowane przez nauczycieli
 • transparenty wykonane wspólnie z uczniami

Szczegóły inicjatywy i materiały:


Autorka inicjatywy: Karolina Puzio


Pobierz opis inicjatywy w PDF :  POBIERZ (kliknij)

Strona internetowa szkoły: http://www.szkolagorkigrubaki.freehost.pl/

Czytaj również