Dobre praktyki

Technikum nr 4 w Toruniu

24.10.2018

Technikum nr 4 w Toruniu

Liczba uczestników: 650


Opis inicjatywy: Społeczność szkolna (uczniowie, nauczyciele, rodzice) około 650 osób;


•Wszyscy uczniowie klas pierwszych– wiek ok. 16 lat: 172 osoby;
•Wszyscy uczniowie klas drugich – wiek ok. 17 lat: 182 osoby;
•Wszyscy uczniowie klas trzecich – wiek ok. 19 lat 156 osób;
•Nauczyciele ZST – wiek 35-55 lat: 50 osób;
•Rodzice – wiek 35-55: 55+50.


Opis inicjatywy:
W ZST w Toruniu w r. szk. 2017/2018 w lutym zorganizowano Dzień Bezpiecznego Internetu – „Tworzymy kulturę szacunku w sieci”. Organizatorem DBI byli uczniowie kl. II Technikum Teleinformatycznego przy współpracy z ucz. kl. III Ti oraz pedagoga i nauczyciela informatyki.
Podczas uroczystej Akademii zorganizowanej podczas DBI podsumowane zostały wszystkie działania i inicjatywy podjęte przez społeczność szkoły.
Uczniowie przedstawili prezentację oraz przeprowadzili pogadanki o cyberzagrożeniach, wirusach komputerowych, tworzeniu silnego hasła i pracy w trybie incognito.
→ W bibliotece i w gablotach na korytarzach uczniowie umieścili informacje o przystąpieniu do projektu „Cybernauci” oraz materiały dotyczące bezpiecznych zachowań w sieci, zawierające treści ze strony www.cybernauci.pl.
→ W ramach miejskiej kampanii profilaktycznej uczestniczyli w wykładzie „Działania niepożądane – Manipulowanie informacją ” w CKK Jordanki;
→ Klasy I wzięły udział w spotkaniu z przedstawicielem policji na temat „Odpowiedzialności karnej nieletnich w tym o odpowiedzialności karnej w sieci”;
→ Uczniowie przystąpili do szkolnego konkursu na plakat, e-kartkę lub Infografikę “Bezpieczny Internet – tworzymy kulturę szacunku w sieci “. Wszystkie prace umieszczone zostały na korytarzach i na wirtualnej tablicy;
→ Przeprowadzone zostały lekcje według scenariuszy w oparciu o filmy „Cyberprzemoc”, „Na zawsze”, ”Uważaj co udostępniasz” oraz wyświetlone prezentacje o zagrożeniach w sieci;
→ W ramach edukacji rówieśniczej uczniowie kl. III TI dzielili się wiedzą o bezpieczeństwie w Internecie z uczniami innych kierunków;
→ W ramach współpracy ze środowiskiem lokalnym uczniowie ZST:
– wzięli udział w wykładzie: „Cyberzagrożenia-To mnie nie dotyczy!”.    Wykład poprowadzili naukowcy i radcy prawni WSB;
dzielili się wiedzą na temat bezpiecznego korzystania z Internetu z  uczniami Gimnazjum i SP 7 w Toruniu.


Zaangażowanie rodziców:
W dniu 21 września, w ZST odbyło się spotkanie dla rodziców na temat bezpieczeństwa w Internecie. Rodzice zostali poinformowani o przystąpieniu szkoły do projektu „Cybernauci”; podany został adres strony internetowej z materiałami edukacyjnymi.Podczas spotkania rodzice dowiedzieli się, jakie zagrożenia mogą występować w Internecie, jak budujemy swój wizerunek w sieci oraz obejrzeli filmy dotyczące tematyki bezpieczeństwa. Szkolenie przeprowadził mentor projektu Cyfrowobezpieczni. W DBI Rada Rodziców ufundowała nagrody.


Efekty inicjatywy:
→ Podniesienie kompetencji uczniów, nauczycieli i rodziców w zakresie bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni oraz reagowania na zagrożenia;
→ Umiejętność bezpiecznego korzystania z zasobów Internetu i komunikowania się za pomocą nowych mediów;
→ Świadomość, na jakie zagrożenia człowiek jest narażony korzystając z Internetu, co robić by nie paść ofiarą cyberprzemocy, gdzie się zgłosić o pomoc, gdy padniemy ofiarą przemocy;
→ Opracowanie „Szkolnych Zasad Bezpieczeństwa w Internecie” obowiązujących w szkole;
→ Wiedza i świadomość uczniów, ale także nauczycieli i rodziców na temat możliwych zagrożeń i ryzyka związanego z korzystania z Internetu i nowoczesnych narzędzi cyfrowych;
→ Edukacja młodzieży w zakresie bezpieczeństwa skutkująca wzrostem odpowiedzialnych zachowań Młodzieży w Sieci;
→ Wypracowane materiały, strona internetowa, Infografiki.


Wykorzystane materiały:
→ Na lekcji wychowawczej wykorzystano scenariusze lekcji „Na zawsze” https://www.edukacja.fdds.pl/seksting-nowy-scenariusz-zajec-dla-mlodziezy.html
→ Na lekcji informatyki wykorzystano scenariusze lekcji „Twój cyfrowy ślad” http://edukacjamedialna.edu.pl/lekcje/twoj-cyfrowy-slad/ Uczniowie dowiedzieli się jak można kształtować swój wizerunek w sieci
→ Uczniowie podczas zajęć z informatyki zrealizowali materiał z tematu prawo http://edukacjamedialna.edu.pl/lekcje/prawo-autorskie/; Dzięki temu uczniowie dowiedzieli się kogo chroni prawo autorskie i, że każdy z nich jest autorem swoich prac np. zadań domowych i innych opracowań.
→ Nauczyciele na lekcjach rozwiązywali Quizy ze strony https://cybernauci.edu.pl/materialy-edukacyjne/rodzice/. Podczas rozwiązywania quizu każdy mógł sprawdzić swoją wiedzę i zapoznać się z komentarzami ekspertów.
→ Uczniowie oglądali film „Cyberprzemoc” https://www.youtube.com/watch?v=XMcr2-Ke3I4, „Uważaj co udostępniasz”, Social media stalker – Z Dobrym Słowem, „ Na zawsze” https://www.youtube.com/watch?v=XH6MEbuvihE . Uczniowie dowiedzieli się, że to co umieszczamy w Internecie nie ginie a wszystkie informacje umieszczane w sieci kreują nasz wizerunek.
→ Podczas zajęć z informatyki przeprowadzona zastała lekcja według scenariusza sponsoring ”Historia Kuby”, „Historia Izy”. Celem lekcji było podniesienie świadomości na temat zjawiska sponsoringu i dostarczenie informacji o możliwości pomocy osobom, które podejmują kontakty seksualne tego typu. https://www.edukacja.fdds.pl


Szczegóły inicjatywy i relacja:
https://padlet.com/tercich0904
Film z dnia Bezpiecznego Internetu www.youtube.com/watch?v=c4O6QRMjCHQ;
Adres utworzonej strony internetowej: http://tc.multi-c.torun.pl/cyfrowobezpieczni/index.php/termin;
Facebook szkoły: https://www.facebook.com/615320958512862/photos/pcb.1819150671463212/1819143771463902/?type=3&theater;
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1804757339569212&id=615320958512862; https://www.facebook.com/pg/Zesp%C3%B3%C5%82-SZK%C3%93%C5%81-Technicznych-w-Toruniu-615320958512862/photos/?tab=album&album_id=1864656906912588


Autorka: Teresa Piotrowska-Cichocka
Strona internetowa szkoły: http://www.zst.torun.pl/
Pobierz opis inicjatywy w wersji PDF: POBIERZ

 

 

 

 

 

 

 

Czytaj również