Dobre praktyki

“Nie bądź łoś, bądź jak Cyberktoś!” – I Liceum Ogólnokształcące w Kwidzynie

24.12.2018

I Liceum Ogólnokształcące w Kwidzynie

Liczba uczestników: 300


Charakterystyka uczestników: Klasy I-III szkoły ponadgimnazjalnej, nauczyciele, rodzice.


Opis inicjatywy: 1. Cyber Szkoła I LO – Dzień Nauki
W dniu 19 października zorganizowano w I LO Dzień nauki dla klas IV-VIII szkół podstawowych. W ramach Dnia Nauki uczennice klasy II B o rozszerzonym programie nauczania informatyki przygotowały pogadankę pt. „Nie bądź łoś, bądź jak cyberktoś”. Pogadanka odbyła się w ramach programu Cybernauci, którego koordynatorem jest Iwona Kruszyńska. Uczennice podjęły działania promujące świadome korzystanie z Internetu i technologii informacyjno-komunikacyjnych przecz uczniów klas 4-6 Szkół Podstawowych. Dzieci zostały poinformowane o zasadach bezpiecznego korzystania z Internetu. Za aktywny udział w zajęciach uczniowie otrzymali kolorowe zakładki do książek z ciekawymi stronami WWW oraz naklejki promujące projekt „ Cybernauci”.
2. Konkurs informatyczny pt. „Nie bądź ŁOSIEM, zostań CYBERKTOSIEM”
W dniu 6 listopada 2018r. odbył się konkurs informatyczny dla klas I pt. „Nie bądź ŁOSIEM, zostań CYBERKTOSIEM”. Zadaniem uczniów było odnalezienie zasad bezpiecznego korzystania z sieci, ukrytych w postaci kodów QR, w różnych miejscach w szkole. Jednocześnie na korytarzach szkolnych porozwieszane zostały prace uczniów dotyczące zasad bezpieczeństwa, kultury szacunku i zagrożeń z jakimi młodzież może się spotkać korzystając z sieci. Najszybciej zadanie wykonała klasa I c zdobywając główną nagrodę: Talon na nieprzygotowanie z jednego dnia dla całej klasy.
3. Wykonanie przez uczniów filmików /scenek promujących bezpieczeństwo w sieci.  


Zaangażowanie rodziców: Przeprowadzona została wśród rodziców ankieta ze strony www.cybernauci.edu.pl


Efekty inicjatywy: Największym efektem inicjatywy jest wzrost świadomości uczniów, rodziców i nauczycieli co do cyfrowego bezpieczeństwa.


Materiały, które zostały wykorzystane:

wszystkie materiały edukacyjne ze strony https://cybernauci.edu.pl/materialy-edukacyjne/


Relacja i szczegóły: www.zsokwidzyn.pl/index.php/2018/10/25/cyber-szkola-i-lo-dzien-nauki/

www.zsokwidzyn.pl/index.php/2018/11/15/konkurs-informatyczny-pt-nie-badz-losiem-zostan-cyberktosiem/


Autorka: Iwona Kruszyńska


Strona internetowa szkoły: http://zsokwidzyn.pl/


Pobierz relację w formacie PDF: POBIERZ

Czytaj również