Dobre praktyki

Gra planszowa, wystawa wirusów i scenki sytuacyjne – Publiczna Szkoła Podstawowa w Rudnikach

24.12.2018

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Karola Krysińskiego w Rudnikach

Liczba uczestników: ok. 150-200 osób


Charakterystyka uczestników: Klasy I-VIII, rodzice, nauczyciele


Opis inicjatywy: 

– Uczniowie na zajęciach plastyki tworzyli ulotki/plakaty o Internecie. Celem utworzenia plakatu/ulotki jest przekazanie podstawowych wiadomości dotyczących bezpieczeństwa

w internecie oraz uświadomienie odpowiedzialności za własne działania w sieci.

– Klasa I przygotowała scenkę tematyczną na temat uzależnień od komputera. Sytuacja z życia – każdemu znana ukazana w 3 minuty.

– Spotkanie nauczycieli na temat „Momo Chalange” czyli forma gry, która rozprzestrzenia się za pośrednictwem mediów społecznościowych i komunikatorów zainstalowanych w telefonach komórkowych takich jak aplikacja WhatsUp. Lalka Momo zachęca do samookaleczeń oraz samobójstw.

Nauczyciele losowali pytania do quizu na temat bezpiecznego korzystania z komputera, internetu i wspólnie go rozwiązali.

– Uczniowie klasy 4 wraz z wychowawcą zaprojektowali grę planszową, w która następnie zagrali na zajęciach. Gra dotyczyła bezpieczeństwie w internecie, reguły są proste, uczniowie wyrzucają ilość oczek na kostce, jeśli pionek znajdzie się na czerwonym polu losują pytanie dot. zagrożeń, zasad panujących w internecie itp. Uczniowie byli zachwyceni taką formą pracy, grały w tą grę również inne klasy

– Uczniowie klasy 7 napisali rozprawkę na temat dobrych i złych ston sieci. Trzy najlepsze prace zostały przeczytane na forum klas młodszych.

– Uczniowie na godzinach wychowawczych oglądali filmiki profilaktyczne na temat zagrożeń takich jak “Niebieski wieloryb” lub “Momo”.

– Na zaproszenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Rudnikach policjant z Międzyrzeckiej Komendy Policji wziął udział w spotkaniach z uczniami klas IV-V oraz VI, których tematem była cyberprzemoc stosowana wobec rówieśników oraz jej skutki i konsekwencje. W odniesieniu do Cyber Monday czyli znanego na całym świecie dnia wyprzedaży w sklepach internetowych pan policjant ostrzegł uczniów naszej szkoły o oszustwach internetowych. W czasie prelekcji poruszono zagadnienia z zakresu stalkingu i zagrożeń płynących z sieci. Uczniowie chętnie dzielili się swoimi doświadczeniami i wspólnie wypracowywali zasady bezpiecznego korzystania z sieci.

– Została przeprowadzona prelekcja przygotowana przez panią pedagog Magdę Jóźwik i panią Kingę Szymonę specjalnie dla rodziców uczniów naszej szkoły na temat Cyberprzemocy. Zjawisko związane z przesyłaniem intymnych zdjeć, zawierania znajomości przez internet to główny temat dzisiejszych profilaktycznych zajęć.

Rodzice obejrzeli filmik przedstawiający problem, następnie pedagog szkolny opowiedział więcej na ten temat. Przedstawione zostały terminy ‘sexting” oraz “sextorting”. Na koniec spotkania, rodzice wspólnie z nauczycielami rozwiązali quiz dotyczący bezpiecznego korzystania z internetu, który wypadł nam bardzo dobrze.

– Klasa “0” obejrzała komiks “Cybernauci” następnie przeprowadzono pogadankę na temat wirusów oraz groźnych gier w internecie, w które dzieci grają w wolnym czasie.

– Zajęcia klasy Va z wychowawcą, prelekcja oraz rozwiązywanie quizów na temat cyberprzemocy oraz zasad bezpiecznego korzystania z sieci.

– Pan praktykant prowadził zajecia o Internecie, podawał ciekawe przykłady, również na własnym przykładzie – młodego użytkownika internetu, dzieci z wielkim zaangażowaniem go słuchały i również dzieliły się swoimi doświadczeniami. Mieliśmy również sytuację, że mogliśmy poradzić uczennicy co powinna zrobić w sytuacji, gdy spotyka się z tak zwanym hejtem. Zadał klasie IV pracę domową “Wymień zasady bezpiecznego korzystania z internetu”. Filmik przedstawia odpowiedzi uczniów. Nagrałam odpowiedzi uczniów.

Dodatkowo, nauczyciel informatyki w sali komputerowej wywiesił gazetkę pt.”Bezpieczny Internet” oraz “Co nam grozi w magicznym świecie internetu?”. Uczniowie chętnie ją czytali podczas zajęć i nie tylko.

– Klasy I-III oglądające bajkę „Sieciaki”. Kreskówka uświadamiająca dzieciom zagrożenia w Internecie i mówiąca, jak bezpiecznie korzystać z sieci.

– Konkurs plastyczny “wirus komputerowy moimi oczyma”.


Zaangażowanie rodziców: 

– Pomoc w obmyśleniu hasła reklamowego

– Rodzice wspomagali dzieci w nauczeniu się kwestii, oraz pomagali w układaniu dialogu.

– Materiałów do rozprawki uczniowie mieli poszukać wraz ze swoimi rodzicami.

– Pytania do gry planszowej uczniowie wymyslali wraz ze swoimi rodzicami.

– Rodzice pomogli w zorganizowaniu spotkania spotkania z policjantem.

– Każdy z rodziców dostał dekalog Cyfrowego Obywatela. Na zebraniach wrześniowych wychowawcy przeprowadzili prelekcję na temat zagrożeń wynikających z używania Internetu oraz jak zapobiegać niektórym z nich. Rodzice mogli zobaczyć wystawę wirusów komputerowych.


Efekty inicjatywy:– Uczniowie bez problemu są w stanie wymienić plusy i minusy korzystania z internetu.

– Rodzice uważniej podchodzą do problemów wynikających z korzystania przez dziecka stron internetowych (blokują strony dla dorosłych, sprawdzają odwiedziane przez dzieci strony itp.)

-Rozwijanie wyobraźni i umiejętności plastycznych uczniów poprzez Konkurs “Wirus Komputerowy moimi oczyma”.

– Uczniowie mogą czytać gazetkę szkolną w sali komputerowej pt.”Bezpieczny Internet” oraz “Co nam grozi w magicznym świecie internetu?”. Dzięki temu materiałowi uczniowie mogą poszerzać swoją wiedzę w tym zakresie.

– Rodzice znają terminy sexting i sextorting. Wcześniej myśleli, że takie problemy dotykają tylko dzieci z większych miast, a nie wsi. Rodzice są uświadomieni, że problem istnieje i będą zwracali większą uwagę na spędzany czas przez monitorem swoich dzieci jak również przeprowadzą rozmowę ze swoimi dziećmi o tym problemie.

– Uświadamianie dzieci już od najmłodszych lat (klasa 0), że internet to nie tylko źródło przyjemności i zabawy, ale także miejsce, gdzie możemy spotkać się z wirusami komputerowymi oraz innymi zagrożeniami. Zagrożenia te idealnie odzwierciedliły komiksy z których skorzystaliśmy ze strony Cybernauci.edu.

Klasa Va doskonale zna zasady bezpiecznego korzystania z internetu, chętnie dzieli się doświadczeniem z klasami młodszymi – byśliśmy tego świadkiem na zajęciach na świetlicy.

– Nauczyciele są świadomi najnowszych zagrożeń internetowych, każdy z wychowawców przeprowadzi na ten temat prelekcję ze swoimi wychowankami.

– Uczniowie bardzo chętnie włączyli się w projektowanie ulotek lub plakatów, tymbardziej, że wiedzieli, że plakaty mogą uświadomić młodemu człowiekowi powagę ich działań w internecie i zrozumieć, że każde kliknięcie może pociągać szereg konsekwencji. Nic dodać, nic ująć – KLIKAMY Z GŁOWĄ!

 


Relacja i szczegóły inicjatywy:

https://drive.google.com/open?id=1N_Et2DQtUyJQOKgK3ne-JFFFvBF0Qvp2

https://drive.google.com/drive/folders/1FXVcv8o1EhWiBJiT7r4IAYn5n4oKkx-n

https://drive.google.com/drive/folders/1abVR7eITXbDnZif-JS3w2R2sfw6DpJbs

https://drive.google.com/drive/folders/1lkryUpppKjPqbxmgssgQJexjYVAvP850

https://drive.google.com/drive/folders/1jjf2RPqLDUP8RWAhY8wza7xaLocdFRsQ

https://drive.google.com/drive/folders/1E7XxnCsuyL2f6ASTkLOefu9bALTj2XVK

https://drive.google.com/drive/folders/1GO62N_kVffHCZ-QJiZcpjkB_qE_JWn8o


Autorka: Kinga Szymona


Strona internetowa szkoły: https://psprudniki.edupage.org/news/


Pobierz opis inicjatywy w PDF: POBIERZ

Czytaj również