Najnowsze informacje o projekcie

II Konkurs Cybernautów – dziękujemy za zgłoszenia!

02.11.2017

Zakończyliśmy etap przyjmowania zgłoszeń Konkursowych!

Bardzo się cieszymy, że tak wiele szkół kontynuowało temat edukacji medialnej, cyberbezpieczeństwa i reagowania na zagrożenia w sieci, angażując swoją społeczność szkolną. Cieszymy się, że temat bezpieczeństwa w sieci jest dla Was tak ważny! 

Każda szkoła, która zgłosiła się do konkursu, zorganizowała dodatkowe działania, mające na celu promocję postawy bezpiecznego korzystania z sieci i nowych technologii, angażując przy tym całą swoją społeczność szkolną.

W ramach Konkursu Cybernautów w szkołach:

  • odbywały się spektakle,
  • wystawy prac uczniów,
  • pokazy filmów,
  • pogadanki i warsztaty,
  • konkursy plastyczne i poetyckie,
  • powstawały plakaty, komiksy, gazetki szkolne, ulotki,
  • dedykowane szkolne strony internetowe, a nawet teledysk
  • oraz wiele innych bardzo ciekawych działań.

Teraz kolej na komisję konkursową! Spośród przesłanych zgłoszeń jury wyłoni trzech laureatów, którzy otrzymają cenne nagrody rzeczowe do użytku szkolnego. Przy wyborze laureatów komisja nie będzie uwzględniała poziomu edukacyjnego szkoły. Podczas oceny komisja będzie brała pod uwagę: oryginalność inicjatywy, zaangażowanie różnych grup społeczności szkolnej oraz jakość i estetykę zgłoszonej relacji.

Wyniki  Konkursu Cybernautów ogłosimy do końca klistopada 2017 roku na naszej stronie internetowej: www.cybernauci.edu.pl  a z laureatami będziemy kontaktować się bezpośrednio. Wszystkie zorganizowane przez szkoły akcje były bardzo różnorodne. Jesteśmy pod wielkim wrażeniem zaangażowania szkół!

Konkurs  jest realizowany w ramach projektu „Cybernauci – kompleksowy projekt kształtowania bezpiecznych zachowań w sieci” finansowanego ze środków Ministra Edukacji Narodowej.

Czytaj również

30.11.2017

Znamy laureatów II Konkursu Cybernautów!

🚀 II Konkurs Cybernautów 🚀 - Laureaci Jesteśmy pod wrażeniem różnorodności zrealizowanych przez szkoły działań oraz zaangażowania uczniów, nauczycieli  i rodziców! W ramach II Konkursu Cybernautów w szkołach: odbywały się…