Dobre praktyki

Dzień Emotikona. Gimnazjum Nr 4 w Cieszynie

04.12.2017

Gimnazjum nr 4 w Cieszynie

Liczba uczestników: 28
Charakterystyka uczestników : Uczestnikami są uczniowie uczęszczający do Gimnazjum, w wieku od 14 do 17 lat, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym, z autyzmem, Zespołem Aspergera i sprzężeniami oraz niepełnosprawnością ruchową.


Opis inicjatywy:

Konkurs w ramach projektu Cybernauci realizowała grupa uczniów z Gimnazjum nr 4 w Zespole Placówek Szkolno- Wychowawczo- Rewalidacyjnych w Cieszynie. Uczniowie Ci włączyli się w liczne działania promujące bezpieczeństwo cyfrowe zarówno na terenie placówki jak i w środowisku lokalnym. Swoimi działaniami objęli dzieci przedszkolne, uczniów całej społeczności szkolnej, tj. Szkoły Podstawowej, Zasadniczej Szkoły Zawodowej oraz Szkoły Przysposabiającej do Pracy, a także rodziców i nauczycieli, a nawet zaproszonych gości z innych szkół.

Inicjatywa została zorganizowana na szeroką skalę. Działania cechowała atrakcyjność i różnorodność. Młodzież włączyła się w przedsięwzięcie z ogromnym entuzjazmem i zaangażowaniem. Wykazała się kreatywnością i przedsiębiorczością w licznych zadaniach. Inicjatywa wpłynęła pozytywnie na edukację dzieci i młodzieży; działania poszerzyły i utrwaliły wiedzę uczniów, rodziców i nauczycieli na temat cyfrowego bezpieczeństwa.

 • W dniu rozpoczęcia konkursu został zorganizowany apel dla uczniów gimnazjum, podczas którego zostały przekazane niezbędne informacje na temat realizacji projektu i konkursu „Cybernauci”.
 • Uczniowie zostali wprowadzenie do tematu komiksu „Bądź bezpieczny w sieci”, którego bohaterowie, Adrian i Mariola, poznają zasady bezpiecznego korzystania z internetu. Uczniowie poznają Mikołaj Kopernika, układ planetarny oraz utrwalają wiedzę układając planety wg kolejności i rozwiązując zadania na kartach pracy.
 • Uczniowie wzięli udział w zajęciach z wykorzystaniem materiałów dydaktycznych dostępnych na stronie Cybernauci.edu.pl. Adrian i Mariola przenoszą się w czasie. Spotykają Mikołaja Kopernika, którego zadziwiają opowieścią o możliwościach technologii mobilnych i internetu. Uczniowie dowiadują się z komiksu jak prezentować swoją twórczość w internecie i postępować zgodnie z prawem, jak powinni chronić swoje konto i dbać o bezpieczeństwo podczas dokonywania płatności elektronicznych, jakie korzyści i zagrożenia płyną z korzystania z chmury, jak ważne jest odpowiedzialne kształtowanie swojego wizerunku, również w sieci.
 • Uczniowie tworzą naklejki na schody; czyli zbiór zasad bezpieczeństwa w sieci widoczne dla wszystkich uczniów, nauczycieli oraz rodziców odwiedzających szkołę.
 • Młodzież w porozumieniu z nauczycielami oraz dyrekcją szkoły tworzy dokument dot. Szkolnych Zasad Bezpieczeństwa.
 • Gimnazjaliści biorą udział w warsztatach z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu. W ramach tego dnia uczestniczą w warsztatach, oglądają film edukacyjny o bezpieczeństwie w sieci oraz własnoręcznie wykonują rysunki i tworzą hasła na koszulkach za pomocą kredek i flamastrów promujące bezpieczeństwo w internecie.
 • W ramach obchodów Dnia Emotikona uczniowie wraz z nauczycielami zorganizowali warsztaty, podczas których własnoręcznie wykonali ciasteczka w postaci emotikon. Promowali bezpieczny internet częstując ciasteczkami uczniów Szkoły Podstawowej oraz wszystkich nauczycieli i pracowników szkoły.
 • Uczniowie gimnazjum spotkali się z policjantem, który omówił zagrożenie płynące z sieci.
 • Młodzież wzięła udział w konkursie na „Plakat promujący bezpieczny internet”. Wyróżnione i nagrodzone zostały 3 najlepsze prace.
 • Informatyk przeprowadził z uczniami dodatkowe zajęcia dot. m.in. bezpiecznych haseł, bezpieczne strony internetowe, gry dydaktyczne itp.
 • Młodzież wzięła udział w spotkaniu z psychologiem szkolnym, dotyczącym zagrożeniem płynącym od niektórych gier w sieci. Pani psycholog przestrzegła młodzież przed uleganiem i wpływem niebezpiecznych gier. W tym celu posłużyła się filmem edukacyjnym oraz przeprowadziła z uczniami warsztaty praktyczne.
 • Gimnazjaliści promowali bezpieczny internet rozdając ulotki informacyjne w Punkcie Informacji Turystycznej.
 • Uczniowie promowali bezpieczny internet pod Urzędem Miasta rozdając Cieszyniakom ulotki informacyjne oraz częstując własnoręcznie wykonanymi czekoladkami i galaretkami w postaci „like”.
 • Gimnazjaliści promowali bezpieczny intertet rozdając „like” także podczas uroczystości rozdania nagród, w ramach finału konkursu „Zdrowie po cieszyńsku” wśród kilkudziesięciu szkół z powiatu cieszyńskiego w Domu Narodowym w Cieszynie, w którym zajęli III miejsce w kategorii „Gra dydaktyczna”. Udzielili wywiadu do lokalnego portalu ox.pl, podczas którego pochwalili się wygraną oraz opowiedzieli o inicjatywie promocji bezpieczeństwa w sieci.
 • Uczniowie wraz z nauczycielami zorganizowali międzyszkolny quiz „Bądź bezpieczny”. Z tej okazji zaprosili drużyny ze szkół ze Skoczowa, Wodzisławia oraz Cieszyna i przeprowadzili drużynowy konkurs na temat bezpiecznego użytkowania internetu. Przygotowali także nagrody w postaci gadżetów, emotikon oraz poczęstunek dla kolegów i zaproszonych nauczycieli.
 • Uczniowie wraz z rodzicami oraz nauczycielami wzięli udział w Dniu Godności organizowanym na rynku cieszyńskim. Dzień Godności osób niepełnosprawnych to duże przedsięwzięcie, w którym biorą udział wszystkie organizacje, stowarzyszenia oraz placówki zajmujące się dziećmi oraz osobami dorosłymi z niepełnosprawnością. W tym dniu odbywa się wspólny korowód, występy dzieci, gry i zabawy dla najmłodszych itp. W ramach obchodów tego dnia uczniowie gimnazjum wraz z nauczycielami i rodzicami wzięli udział w korowodzie, przygotowali gry i zabawy dla najmłodszych na płycie rynku, zorganizowali stoisko z plakatami oraz ulotkami promującymi bezpieczny internet. Rozdawali również ulotki mieszkańcom Cieszyna zachęcając do bezpiecznego zachowania w internecie.
 • W dniach 15 – 16 maja do Cieszyna zawitało mobilne miasteczko Planety Energii, dzięki wygranej młodszych uczniów naszej szkoły. W miasteczku na mieszkańców Cieszyna i okolic czekało mnóstwo atrakcji, w tym fascynujące eksponaty, niecodzienne eksperymenty i interaktywne doświadczenia, film 3D oraz multimedialne zabawy i quizy z super nagrodami. Patronat honorowy nad programem „Planeta Energii” sprawował Minister Edukacji Narodowej oraz Rzecznik Praw Dziecka. W ramach tego wydarzenia gimnazjaliści zorganizowali dla młodszych dzieci oraz uczniów szkół i przedszkoli odwiedzających licznie miasteczko atrakcje w postaci gadżetów, ulotek i plakatów informujących o bezpieczeństwie w sieci. W ten sposób pokazali, że starsi uczniowie mogą uczyć młodszych właściwych zachowań i służyć im przykładem.
 • uczniowie gimnazjum wzięli udział w ogólnoświatowej akcji „Sprzątanie Świata”, w ramach której oczyścili pobliski park oraz wzięli udział w grze terenowej z motywem przewodnim – „bezpieczeństwo w sieci pod parasolem”. W tym celu wykorzystali parasole jako przenośni w tym temacie. Ponadto przeszli ulicami miasta z plakatem promującym bezpieczny internet zachęcając mieszkańców do bezpiecznych zachowań.
 • Młodzież zorganizowała ognisko integracyjne pod hasłem „Stop cyberprzemocy”, podczas którego uczestniczyła w quizie, kalamburach oraz wspólnym ognisku z pieczeniem kiełbasek.
 • Młodzież wzięła udział w konkursie na podkładkę pod myszkę. Nagrodzone zostały 3 najlepsze prace. Uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody.
 • Młodzież wzięła udział w konkursie na wierszyk dla dzieci, pt. „Przygody w internecie”. Nagrodzone zostały 3 najlepsze prace. Uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody.
 • Uczniowie wykonali ścienne gazetki tematyczne na korytarzach szkolnych, m.in. informacyjną dla rodziców oraz tematyczną dla uczniów.
 • Uczniowie pod kierunkiem nauczycieli muzyki nagrali piosenkę na temat zagrożeń płynących z internetu.
 • Młodzież założyła funpage na fb – „Bezpieczni w cyberprzestrzeni- Gimnazjum nr 4 w Cieszynie” , by móc dzielić się wiedzą na temat bezpieczeństwa w sieci z innymi uczniami, rodzicami i nauczycielami.
 • Młodzież przeszła misję e-learning na sieciaki.pl oraz fdds.pl, by moc jeszcze lepiej i bezpieczniej poruszać się w sieci.
 • Uczniowie angażują się biorąc udział w wielu konkursach i projektach dot. bezpieczeństwa w sieci, np. w ogólnopolskim konkursie „Bezpiecznie Tu i Tam”, w ogólnopolskim konkursie i projekcie „Jesteśmy cyfrowobezpieczni”- 2 edycje, w ogólnopolskim konkursie „Story Waszej Szkoły”, w ogólnopolskim projekcie dot. nauki programowania „Super koderzy” i wiele innych.
 • Zakończeniem działań w konkursie „Cybernauci” okazał się quiz z wykorzystaniem kahoot.it. Uczniowie sprawdzili swoją wiedzę nabytą podczas wszystkich działań konkursowych.

Na podsumowanie uczniowie przygotowali prezentację multimedialną.


Zaangażowanie rodziców w inicjatywę:

 1. Rodzice zapoznali się z konkursem i projektem za pomocą informacji wklejonych do zeszytów do korespondencji,
 2. Rodzice edukowali się czytając różne treści i informacje dotyczące bezpiecznego internetu przekazywane przez nauczycieli za pomocą zeszytu do korespondencji,
 3. Rodzice uczniów wzięli udział w szkoleniu z policjantem, podczas którego dowiedzieli się jak ustrzec swoje dzieci przed różnymi zagrożeniami płynącymi z internetu oraz jakie są konsekwencje cyberprzemocy.
 4. Rodzice wzięli udział w szkoleniu, które poprowadził pedagog i psycholog szkolny.
 5. Nauczyciele rozdawali rodzicom ulotki informacyjne dot. bezpieczeństwa w sieci.
 6. Rodzice wraz ze swoimi dziećmi wzięli udział w spotkaniu, które miało miejsce na zakończenie roku szkolnego. W ramach profilaktyki bezpiecznych wakacji obejrzeli prezentację multimedialną pt. „ Bezpieczne wakacje- bezpieczny internet”-
 7. Nauczyciel informatyk przeprowadził warsztaty dla rodziców, podczas których przybliżył rodzicom temat cyberprzemocy, programów antywirusowych, hakerstwo itp.
 8. Rodzice wraz z uczniami i nauczycielami wzięli udział w Dniu Godności; uczestniczyli w korowodzie, promowali bezpieczny internet rozdając ulotki mieszkańcom Cieszyna.
 9. Rodzice rozwiązali Quiz dla rodziców dostępny na stronie Cybernauci zwiększając tym samym swoją świadomość na temat bezpiecznych zachowań w internecie.
 10. Rodzice przesyłali zapytania dotyczące wątpliwości na temat bezpieczeństwa w sieci ich dzieci poprzez funpage na fb za pomocą przycisku „Wyślij wiadomość”

Efekty:

 • Najważniejszym efektem inicjatywy było zdobycie wiedzy na temat bezpieczeństwa cyfrowego uczniów.
 • Ponadto akcja wpłynęła pozytywnie na rozwój uczniów, zarówno pod względem poznawczym jak i emocjonalnym. Zmobilizowała uczniów do wielu działań w tym zakresie.
 • Wpłynęła znacznie na twórczość, pomysłowość i kreatywność uczniów.
 • Młodzież poznała nowe, bezpieczne programy, metody i narzędzia dostępne w Internecie.
 • Szerokie podejście do tematu pozwoliło na promocję inicjatywy w środowisku lokalnym i pozytywny oddźwięk wśród mieszkańców miasta.

Materiały, które zostały wykorzystane

 • fdds.pl- materiały edukacyjne do wykorzystania podczas zajęć z rodzicami i dziećmi (grupy przedszkolne, klasy I-III, klasy IV-VI, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalne),
 • kurs e-learning, scenariusze zajęć, artykuły dot. rodzicielstwa
 • sieciaki.pl– materiały edukacyjne, kurs e-learning
 • https://116111.pl/zagrożenia w sieci i bezpieczeństwo, telefon zaufania
 • dbajofejs.pl– Stylizowany na superbohatera Fejsmen dysponuje nadnaturalnymi umiejętnościami – jest w stanie przewidzieć konsekwencje nieostrożnych zachowań młodych internautów. Fejsmen daje radę: dbaj o fejs! Superbohater niesie pomoc wszystkim tym, którym grozi utrata twarzy w necie.
 • necio.pl materiały multimedialne( bajka, piosenki, teledyski, aplikacja mobilna „Necio”, zestawy edukacyjne do wykorzystania ,
 • digitalyouth.pl,
 • przytulhejtera.pl porady jak się zachować na ewentualność hejtu, piosenka edukacyjna
 • wsieci.tv– głównym elementem jest talk show prowadzony przez Ewę Farną, w którym wraz z zaproszonymi gośćmi porusza kwestie uwodzenia w sieci oraz cyberprzemocy. Reportaże i wywiady wykorzystane w programie prezentują również pozytywne, efektywne zastosowania sieci. W ramach projektu opracowane zostały scenariusze zajęć lekcyjnych poświęconych bezpiecznemu i efektywnemu korzystaniu z mediów elektronicznych.
 • saferinternet.pl – oficjalna strona projektu Komisji Europejskiej, realizowanego w Polsce przez konsorcjum: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Naukowa Akademicka Sieć Komputerowa
 • dzieckowsieci.pl – strona kampanii “Chroń dziecko w sieci”, która ma na celu przestrzec rodziców przed konsekwencjami kontaktów dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym ze szkodliwymi treściami w Internecie i wskazać im, jak ograniczyć ryzyko takich kontaktów.
 • http://edukacja.fdds.pl/ – kursy e-learningowe dla dzieci i profesjonalistów, a także materiały edukacyjne oraz aktualne informacje o szkoleniach
 • dbi.pl – strona poświęcona tematyce obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu
 • fundacja.orange.pl/kurs/ – Bezpiecznie Tu i Tam – kurs internetowy dla rodziców – oficjalna strona projektu Komisji Europejskiej, realizowanego w Polsce przez konsorcjum: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Naukowa Akademicka Sieć Komputerowa
 • http://beznienawisci.pl/ – kampania przeciwko mowie nienawiści
 • Hejtstop.pl– zgłaszanie mowy nienawiści w sieci
 • https://panoptykon.org/– co fb wie o nas

Relacja i szczegóły inicjatywy:

 1. http://telewizja.ox.pl/wideo,37014,zdrowie-po-cieszynsku.html
 2. https://www.facebook.com/Bezpieczni-w-cyberprzestrzeni-Gimnazjum-nr-4-w-Cieszynie-1271757019620465/?ref=bookmarks
 3. http://telewizja.ox.pl/wideo,37157,marsz-godnosci-w-cieszynie.html
 4. https://drive.google.com/file/d/0B6hl5x4SDeiPdWRPbUw5dS1vM1E/view?usp=sharing
 5. https://drive.google.com/file/d/0B6hl5x4SDeiPaXlsOEdsYTEzbUU/view?usp=sharing
 6. https://drive.google.com/file/d/0B6hl5x4SDeiPNFg1eEFGYm1hdFE/view?usp=sharing

Autorka: Monika Lenartowicz
Pobierz opis inicjatywy w PDF : POBIERZ (kliknij)
Strona internetowa szkoły: http://www.zpswr.cieszyn.pl/

 

 CC BY-SA 3.0

 

Czytaj również