Katalog materiałów

wróć do listy
Informacje
 • Adresaci
  • nauczyciele, pozostali dorośli
 • Język
  • polski
 • Rodzaj zasobów
  • artykuły, informacje, zgłaszanie niebezpiecznych treści
 • Tematyka
  • cyberprzemoc, dostrzeganie niebezpieczeństw, nowe technologie

Dziecko krzywdzone – kwartalnik Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

“Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka” jest periodykiem wydawanym przez Fundację Dzieci Niczyje. Pismo ma charakter interdyscyplinarny. Jego celem jest poszerzanie wiedzy profesjonalistów – psychologów, pedagogów, lekarzy, prawników, polityków społecznych i innych – na temat różnych aspektów problemu krzywdzenia dzieci. W czasopiśmie publikowane są najnowsze oraz klasyczne koncepcje teoretyczne, ustalenia empiryczne oraz informacje na temat innowacyjnych form działań diagnostycznych, terapeutycznych i prewencyjnych.

Ten numer kwartalnika dotyczy Cyberprzemocy
www: http://dzieckokrzywdzone.fdn.pl/nr-1-26-2009-cyberprzemoc

Podobne materiały

31.01.2017

Dyżurnet.pl – NASK

Dyżurnet.pl to zespół ekspertów Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej, działający jako punkt kontaktowy do zgłaszania  nielegalnych treści w Internecie. Pomagamy w zwalczaniu naruszeń w Internecie, prowadzimy również działania informacyjne i…