Najnowsze informacje o projekcie

Diagnoza poziomu wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie bezpieczeństwa w sieci.

03.06.2016

Prezentujemy raport z badania ex-ante przeprowadzonego w ramach naszego projektu. Jego celem była identyfikacja wstępnego poziomu wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie bezpiecznego korzystania z TIK wśród uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz wśród nauczycieli i rodziców uczniów wskazanych szkół.

Z przeprowadzonych badań wynika, że o bezpieczeństwie w sieci w szkole mówi się dużo, jednak kompetencje z nim związane wciąż są niewystarczające. Często także deklaratywny poziom wiedzy nie potwierdza się w pytaniach o fakty. Dodatkowo, mimo częstego i bardzo częstego korzystania z Internetu przez członków wszystkich diagnozowanych grup, często jest on wykorzystywany wyłącznie w celach komunikacyjnych i rozrywkowych. Badanym brakuje pomysłów na to, w jaki sposób poszerzać swoją wiedzę i do czego wykorzystywać Internet poza celami rozrywkowymi.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem.

Raport został przygotowany przez zespół badawczy Collegium Civitas, partnera projektu “Cybernauci”, w składzie: dr Małgorzata Baran, Ewa Cichocka, Paweł Maranowski, Wojciech Pander.

Badanie zostało zrealizowano w ramach projektu “Cybernauci”, finansowanego ze środków Ministra Edukacji Narodowej.

Czytaj również

03.06.2016

Cybernauci wyruszyli

2 czerwca w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego odbyło się wydarzenie "Cybernauci na start!", którym zainaugurowaliśmy wieloletni projekt "Cybernauci - kompleksowy projekt kształtowania bezpiecznych zachowań w sieci". Skierowany jest on do osób pracujących…