Najnowsze informacje o projekcie

Co słychać u Cybernautów?

04.06.2018

Czy wiecie, że to już trzeci rok realizacji projektu “cybernauci – kompleksowy projekt kształtowania bezpiecznych zachowań w sieci”?

Od września 2016 roku prowadzimy warsztaty dla szkół w całej Polsce, poruszamy tematy związane z zasadami bezpieczeństwa w sieci, rozpoznawania zagrożeń i reagowania na nie, kształtowania wizerunku w sieci, twórczego korzystania z internetu poprzez naukę, utrzymywanie kontaktów i rozwijania kreatywności. “Cybernauci” to przede wszystkim bezpłatne szkolenia z zakresu bezpieczeństwa w sieci i reagowania na zagrożenia, obejmujące zarówno uczniów i nauczycieli, jak i rodziców, dla szkół wszystkich poziomów. Ponadto w ramach projektu dostępne są również:

Dzięki udostępnionym zasobom edukacyjnym szkoły mogą samodzielnie i niezależnie od zewnętrznych instytucji czy projektów wdrażać temat cyberbezpieczeństwa i edukacji medialnej w swoich placówkach.


Co słychać w projekcie

  • Konkurs Cybernautów
    Szkoły, które ukończyły warsztaty mogą wziąć udział w Konkursie Cybernautów. Zadaniem konkursowym jest zorganizowanie w szkole działań promujących wiedzę na temat edukacji medialnej, cyberbezpieczeństwa i reagowania na zagrożenia. W ramach tych działań szkoły organizują pikniki szkolne i rodzinne, spektakle, pokazy filmów, pogadanki, warsztaty, konkursy plastyczne i poetyckie, tworzą plakaty, komiksy, gazetki szkolne i ulotki, quizy, ankiety, prezentacje i wiele innych akcji. Więcej informacji o konkursie: https://cybernauci.edu.pl/konkurs/

 

 

  • Materiały edukacyjne to pakiet przygotowany z myślą o wszystkich grupach społeczności szkolnej: komiksy dla dzieci i młodzieży, test wiedzy dla rodziców oraz scenariusze zajęć dla nauczycieli. Wszystkie materiały dostępne są na licencji CC BY SA 3.0, co oznacza, że można z nich bezpłatnie korzystać, pobierać i modyfikować. Materiały dostępne są w zakładce “materiały edukacyjne” na stronie projektu: https://cybernauci.edu.pl/materialy-edukacyjne/.

 

 

  • W bazie Dobrych Praktyk gromadzimy akcje i działania, które zostały samodzielnie zaplanowane i zrealizowane przez szkoły w ramach 3 edycji Konkursu Cybernautów. Można tam znaleźć aż 51 inspirujących przykładów działań wewnątrzszkolnych takich jak: konkursy plastyczne czy poetyckie, quizy, pokazy filmowe i teatralne czy scenariusze zajęć, jak i działania bardziej otwarte, szerzej angażujące lokalną społeczność: spotkania z policjantami, konferencje czy pikniki rodzinne. Dodatkowo, opis każdej dobrej praktyki można bezpłatnie pobrać ze strony: http://cybernauci.edu.pl/dobre-praktyki.

Czytaj również

28.06.2018

Czekamy na zgłoszenia konkursowe

Zorganizowaliście w szkole cykl działań promujących bezpieczeństwo w sieci i reagowanie na zagrożenia? Wyślijcie nam swoją relacje do 30 września 2018 roku! Jeżeli w semestrze letnim w Waszej szkole odbywały…