Najnowsze informacje o projekcie

Zgłoś szkołę do projektu o cyberbezpieczeństwie!

25.04.2016

Zapraszamy szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne do udziału w ogólnopolskim projekcie szkoleniowym „Cybernauci – kompleksowy projekt kształtowania bezpiecznych zachowań w sieci”.

Warsztaty z zakresu cyberbezpieczeństwa i bezpiecznego korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych będą odbywać się w szkołach w całej Polsce od września 2016 r. Prowadzącymi będą wykwalifikowani trenerzy i trenerki, którzy w ciągu 14 godzin (uczennice i uczniowie – 3 grupy po ok. 4 godz., nauczyciele – 2 godz., rodzice – 1 godz.) poprowadzą zajęcia o tym, jak dbać o swoje bezpieczeństwo w internecie. W trakcie warsztatów opowiedzą o najważniejszych zagadnieniach, ale także zaproszą do aktywnego włączania się w zadania wzmacniające kompetencje.

Poza warsztatami oferujemy pakiet materiałów edukacyjnych on-line, w skład których wchodzić będą scenariusze zajęć dla nauczycieli, testy wiedzy dla rodziców oraz komiksy dla dzieci i młodzieży.

Szkoły, które przeprowadzą dodatkowe działania promujące bezpieczeństwo w sieci, zostaną zaproszone do udziału w konkursie, a za najlepiej ocenione inicjatywy otrzymają atrakcyjne nagrody.

Aby zgłosić szkołę do udziału w programie, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy. Zgłaszając szkołę placówka zobowiązuje się do zapewnienia pięciu grup: trzech grup uczniów, grupy nauczycieli i grupy rodziców, które wezmą udział w warsztatach z zakresu bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni oraz reagowania na zagrożenia, a także sali z projektorem. Każda z grup powinna liczyć min. 20 osób. Mniejsze placówki prosimy o kontakt mailowy.

Nabór będzie trwał przez cały okres realizacji projektu (do grudnia 2018 r.).

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Projekt jest finansowany ze środków Ministra Edukacji Narodowej i objęty patronatem honorowym Ministerstwa Cyfryzacji, Rzecznika Praw Dziecka oraz Ośrodka Rozwoju Edukacji.
Szczegółowych informacji udzielamy pod adresem cybernauci@nowoczesnapolska.org.pl oraz pod numerem telefonu: (22) 465 15 35.

Zapraszamy!

Czytaj również

26.04.2016

“Cybernauci na start!” – zaproszenie na warsztaty

Jesteś aktywnym użytkownikiem internetu? Jesteś nauczycielem/nauczycielką, rodzicem, uczniem/uczennicą szkoły gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej? Jeśli na te dwa pytania odpowiedź brzmi tak, to zgłoś się na warsztaty „Cybernauci na start!”. „Cybernauci na…