Najnowsze informacje o projekcie

Ruszamy z projektem!

31.12.2015

„Cybernauci – kompleksowy projekt kształtowania bezpiecznych zachowań w sieci” to nowy projekt szkoleniowy realizowany przez fundację Nowoczesna Polska w partnerstwie z Collegium Civitas. W ramach projektu przygotujemy Program Szkoleniowy, który działaniami warsztatowymi obejmie szkoły w całej Polsce, a w nich: uczniów, nauczycieli i rodziców.

Cyberauci logo_for dark

Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa korzystania z sieci przez dzieci i młodzież, a także ich rodziców, opiekunów i nauczycieli. Do osiągnięcia celu przyczyni się realizacja warsztatów w szkołach w całej Polsce dla wszystkich grup docelowych. Dodatkowo przygotujemy materiały uzupełniające przygotowane z myślą o wszystkich odbiorcach.

Projekt rozpoczniemy od diagnozy – badania wstępnego wiedzy, umiejętności i postaw (kompetencji) w zakresie bezpiecznego korzystania z internetu, oraz technologii informacyjnych i komunikacyjnych wśród uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz nauczycieli i rodziców uczniów wskazanych szkół. Wyniki badania pomogą nam w przygotowaniu Programu Szkoleniowego, który będzie odpowiadał na rzeczywiste potrzeby grup objętych wsparciem w ramach projektu.

Przygotowywaniem Programu Szkoleniowego, który obejmie warsztaty dla wszystkich grup oraz uzupełniające materiały edukacyjne, zajmuje się Zespół Ekspertów. Warsztaty w szkołach rozpoczniemy we wrześniu 2016 roku, jednak już dziś możesz zgłosić udział swojej szkoły w projekcie „Cybernauci”. W szkołach objętych wsparciem specjalnie przygotowani trenerzy i trenerki poprowadzą warsztaty dla uczniów, dla rodziców oraz dla nauczycieli. Dodatkowo szkoły zaprosimy do konkursu na realizację działań na rzecz bezpieczeństwa angażujących całe społeczności szkolne.

W ramach projektu przygotowujemy również katalog ogólnodostępnych materiałów edukacyjnych z zakresu bezpiecznego korzystania z TIK oraz cyberbezpieczeństwa. Katalog będzie pozwalał na proste wyszukiwanie materiałów zgodnie z opisanymi metadanymi, obejmującymi m.in. adresatów materiałów, zakres tematyczny, licencje, dzięki czemu stanie się użytecznym narzędziem dla wszystkich poszukujących materiałów dotyczących tematyki bezpieczeństwa w Internecie.

Realizacja projektu potrwa do końca grudnia 2018 roku.
Projekt jest finansowany ze środków Ministra Edukacji Narodowej.

 

Banery do pobrania: 120×600, 300×250, 750×200, 960×150

Czytaj również

15.01.2016

Patronat Rzecznika Praw Dziecka

Nasze działanie „Cybernauci - kompleksowy projekt kształtowania bezpiecznych zachowań w sieci" zostało objęte honorowym patronatem przez Rzecznika Praw Dziecka Pana Marka Michalaka. „W XXI. wieku trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie bez…