Katalog materiałów

wróć do listy
Informacje
 • Adresaci
  • dzieci i młodzież
 • Język
  • polski
 • Licencja
  • creative commons - bez utworów zależnych
 • Rodzaj zasobów
  • filmy
 • Tematyka
  • cyberprzemoc, spam, uzależnienie od internetu, wirusy

Multimedia z zakresu cyberbezpieczeństwa w sieci

Filmiki dla dzieci dotyczące bezpieczeństwa w sieci o łańcuszkach, spamie, cyberprzemocy, uzależnieniach i wirusach produkowane przez Ministerstwo Cyfryzacji.

Projekt realizowany jest w ramach 7 osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Celem projektu jest utworzenie infrastruktury teleinformacyjnej o zasięgu ogólnokrajowym, zapewniającej wsparcie administracji rządowej i samorządowej dla zarządzania i koordynacji projektów dotyczących rozwoju infrastruktury szerokopasmowej (sieci szkieletowych i dostępowych) na obszarach wymagających interwencji oraz usług społeczeństwa informacyjnego (usługi świadczone drogą elektroniczną). Infrastruktura ta oraz zasoby informacyjne zgromadzone w ramach projektu, wspomagają działania zarówno administracji rządowej jak i samorządowej, tworząc zaplecze dla elektronicznych usług publicznych świadczonych dla obywateli i przedsiębiorców.

W ramach projektu budowana jest Baza Wiedzy z zakresu infrastruktury i usług społeczeństwa informacyjnego, stanowiąca pomoc dla administracji publicznej i przedsiębiorców, szczególnie z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), w projektowaniu i budowie optymalnych rozwiązań telekomunikacyjnych, szerokopasmowych sieci dostępowych oraz systemów węzłowych i transmisyjnych, a także tworzenia właściwych e-usług.

Więcej informacji oraz filmiki znajdują się TUTAJ.

Podobne materiały

26.10.2016

Edukacja Medialna

Serwis Edukacja Medialna zawiera scenariusze, ćwiczenia i materiały do prowadzenia zajęć w szkołach, domach kultury i bibliotekach. Fundacja Nowoczesna Polska tworzy pierwszy kompletny program do prowadzenia edukacji medialnej w Polsce.…