Katalog materiałów

wróć do listy
Informacje
 • Adresaci
  • nauczyciele, pozostali dorośli
 • Licencja
  • creative commons - bez utworów zależnych
 • Rodzaj zasobów
  • broszury, informacje, scenariusze zajęć
 • Tematyka
  • media społecznościowe, modne zjawiska w internecie, niebezpieczne kontakty, ochrona prywatności, seksting

Selfie, sexting i autoprezentacja w internecie

Spośród usług oferowanych na smartfonach młodzież
najchętniej korzysta z komunikatorów i sieci społecz-
nościowych. (…)

Zrozumienie sposobu funkcjonowania i środowiska
co popularniejszych aplikacji oraz powodów, dla któ-
rych młodzi ludzie z nich korzystają, to pierwszy krok
do zmierzenia się z tymi wyzwaniami, które dotyczą
również (szkolnej) codzienności. (…)

Co dokładnie sprawia, że te usługi są tak atrakcyjne i nastolatki korzystają z nich z takim zaangażowaniem? Jakie problemy wynikają z korzystania z nich w kontekście bezpieczeństwa i pokazywania się w interne-
cie? Publikacja przedstawia inspiracje
do omówienia tych właśnie tematów na lekcjach.

Podobne materiały

24.10.2018

Fomo: Polacy a lęk przed odłączeniem

Raport z badań dotyczących zjwiska FOMO, w którym przedstawione zostały reprezentatywne wyniki badań nad skalą i specyfiką występowania FOMO w Polsce. Analiza została przeprowadzona po szczegółowym zapoznaniu się z literaturą…