Katalog materiałów

wróć do listy
Informacje
 • Adresaci
  • nauczyciele, pozostali dorośli
 • Język
  • angielski, polski
 • Licencja
  • creative commons - uznanie autorstwa, creative commons - użycie niekomercyjne
 • Rodzaj zasobów
  • informacje, poradniki, raporty
 • Tematyka
  • nowe technologie, obsługa komputera, pierwsze kroki w internecie

Ścieżki rozwoju twórczych kompetencji cyfrowych – Centrum Edukacyjne EST i Wave Maker

Ścieżki rozwoju twórczych kompetencji cyfrowych – Raport w języku polskim.

Niniejsza publikacja powstała w ramach projektu MakeApp Club – inicjatywy włączającej młodych Polaków i Brytyjczyków w szereg kreatywnych działań z wykorzystaniem technologii cyfrowej. W
Wadowicach i w Stoke-on-Trent uruchomiliśmy cykl warsztatów poświęconych tworzeniu gier komputerowych, aplikacji i innych “digital objects” oraz nawiązaliśmy ciekawą współpracę naszych ośrodków.

Podobne materiały

20.08.2018

Guide to Cyberbullying – alarms.org

Alarms.org is the official site of the National Council for Home Safety and Security. On Alarms.org, consumers will find important research, articles, reports, and everything else they need to know…