Katalog materiałów

wróć do listy
Informacje
 • Adresaci
  • dzieci i młodzież, nauczyciele, pozostali dorośli
 • Język
  • polski
 • Licencja
  • wszelkie prawa zastrzeżone
 • Rodzaj zasobów
  • broszury, filmy, gry, kursy e-learningowe, prezentacje, scenariusze zajęć
 • Tematyka
  • bezpieczne hasła, cyberprzemoc, dane osobowe, gry on-line, kontrola rodzicielska, netykieta, niebezpieczne kontakty, niebezpieczne treści, nowe technologie, ochrona prywatności, prawa autorskie, seksting, uzależnienie od internetu, zakupy w sieci

Ogólnopolska Inicjatywa Edukacyjna KURSOR – NASK, Fundacja Nauka i Wiedza

Ogólnopolska Inicjatywa Edukacyjna KURSOR dotyczy zagadnień związanych z bezpiecznym i świadomym korzystaniem z nowych technologii.
OIE KURSOR podnosi świadomość na temat zagrożeń, jakie niosą z sobą nowoczesne technologie; zwiększa wiedzę i umiejętności nauczycieli w zakresie wykorzystywania w dydaktyce i w praktyce szkolnej nowoczesnych technologii, multimediów i edutainment; pomaga rozwijać kompetencje kluczowe u uczniów w zakresie bezpiecznego i efektywnego posługiwania się nowymi technologiami; sprzyja integracji środowiska edukacyjnego, ułatwia nawiązywanie nowych kontaktów i wymianę pozytywnych doświadczeń z procesu edukacji, wykorzystującego nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne.

http://www.edukator.pl/OIK-KURSOR,10241.html

Podobne materiały