Katalog materiałów

wróć do listy
Informacje
 • Adresaci
  • pozostali dorośli
 • Język
  • angielski
 • Licencja
  • creative commons - użycie niekomercyjne
 • Rodzaj zasobów
  • artykuły, filmy, informacje, raporty
 • Tematyka
  • cyberprzemoc, prawo w internecie

Global Kids Online – UNICEF

Globalny Kids Online to międzynarodowy projekt badawczy, który ma na celu generowanie i utrzymanie międzykulturowej bazy raportowej wraz z tworzeniem globalnej sieci naukowców i ekspertów dotyczący korzystania z Internetu przez dzieci.

www: http://blogs.lse.ac.uk/gko/synthesis-report/

Podobne materiały

16.11.2016

Cyfrowo Bezpieczni – Stowarzyszenie “Miasta w Internecie”

Podstawowym elementem cyfrowego bezpieczeństwa w szkołach jest wiedza i świadomość uczniów, ale także nauczycieli i rodziców na temat możliwych zagrożeń i ryzyka związanego z korzystaniem z Internetu i nowoczesnych narzędzi cyfrowych. Projekt Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa…