Katalog materiałów

wróć do listy
Informacje
 • Adresaci
  • dzieci i młodzież
 • Język
  • polski
 • Licencja
  • creative commons - użycie niekomercyjne
 • Rodzaj zasobów
  • filmy
 • Tematyka
  • cyberprzemoc, cyberprzestępstwa, media społecznościowe, ochrona prywatności

Film z cyklu „Nie warto ryzykować!” – Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy

Zapraszamy do obejrzenia skrótu filmu z cyklu „Nie warto ryzykować!” o tytule „Cyberprzemoc”.

Film został zrealizowany w 2010 roku przez Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy przy współpracy z Komendą Stołeczną Policji.

Celem filmu jest przedstawienie uczniom problemu cyberprzemocy, przyczyn i sposobów obrony przed nią oraz uświadomienie, jakie zachowania agresywne są karalne w świetle prawa, wykształcenie prawidłowego reagowania w sytuacjach cyberprzemocy ze strony rówieśników. Ponadto uczniowie poznają zagrożenia związane z internetem (prześladowanie, zastraszanie, nękanie, wyśmiewanie innych poprzez wykorzystanie internetu), sposoby unikania ich i szukania pomocy.

Film posiada rekomendację Biura Edukacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.

Film wraz z broszurą informacyjną został przekazany do warszawskich publicznych szkół gimnazjalnych.

Więcej informacji na stronie:

http://bezpieczna.um.warszawa.pl/aktualnosci/gimnazjalisto-%E2%80%9Enie-warto-ryzykowac%E2%80%9D

Zainteresowanych uzyskaniem egzemplarza filmu z cyklu „Nie warto ryzykować!” prosimy o kontakt z Biurem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy, na adres e-mail: Sekretariat.BBIZK@um.warszawa.pl

Podobne materiały