Katalog materiałów

wróć do listy
Informacje
 • Adresaci
  • dzieci i młodzież, nauczyciele, pozostali dorośli
 • Język
  • polski
 • Licencja
  • wszelkie prawa zastrzeżone
 • Rodzaj zasobów
  • aplikacje, broszury, ćwiczenia, e-booki, filmy, informacje, katalogi bezpiecznych stron, kursy e-learningowe, poradniki, raporty, scenariusze zajęć
 • Tematyka
  • bezpieczne hasła, cyberprzemoc, cyberprzestępstwa, czaty, gry on-line, komunikatory, kontrola rodzicielska, niebezpieczne kontakty, niebezpieczne treści, pierwsze kroki w internecie, reputacja on-line, spam, uzależnienie od internetu, wizerunek

Dziecko w sieci – Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Strona programu Dziecko w sieci, na której znajdują się różnego rodzaju materiały edukacyjne: scenariusze zajęć dla różnych poziomów edukacyjnych, spoty, teledyski, filmy, materiały dot. Dnia Bezpiecznego internetu, gra promująca Helpline.org.pl.

Kampania „Chroń dziecko w sieci” ma na celu przestrzec rodziców przed konsekwencjami kontaktów dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym ze szkodliwymi treściami w Internecie i wskazać im, jak ograniczyć ryzyko takich kontaktów.

Kampania organizowana jest przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę (dawna Fundacja Dzieci Niczyje) oraz NASK w ramach działań Polskiego Centrum Programu Safer Internet.

www: http://www.dzieckowsieci.pl/

Podobne materiały