Katalog materiałów

wróć do listy
Informacje
 • Adresaci
  • dzieci i młodzież, nauczyciele
 • Język
  • polski
 • Rodzaj zasobów
  • filmy, gry, komiksy
 • Tematyka
  • cyberprzemoc, media społecznościowe, prawa autorskie, uzależnienie od internetu, wizerunek, znajomości internetowe

3… 2… 1… Internet – Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Projekt Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacji Dzieci Niczyje) i firmy Microsoft, w ramach którego powstał serwis internetowy dla dzieci dotyczący bezpieczeństwa w sieci, komiks oraz propozycja zajęć edukacyjnych przeznaczona do realizacji w szkołach podstawowych.

Więcej informacji: http://321internet.pl/

Podobne materiały